Headhunting pakalpojums

 

Kāda ir efektīvākā šauras jomas speciālistu piesaistes metode?

Tā ir tiešā kandidātu piesaiste, kad bez publiska konkursa izsludināšanas uzrunājam labākos tirgū pieejamos vadītājus un speciālistus.

60% personāla atlases projektos izmantojam headhunting jeb tiešo kandidātu atlasi. 

Kas ietilpst headhunting pakalpojumā?

  •  Tirgus izpēte (tiek apzināti konkurējošie uzņēmumi, labākie nozares speciālisti).
  •  Atbilstošu kandidātu personīga uzrunāšana un to motivācijas noskaidrošana.
  •  Tikšanās ar motivēto kandidātu.
  •  Kandidāta un klienta tikšanās organizēšana .
  • Jūsu ieguvumi izmantojot tiešās kandidātu atlases pakalpojumu:

Saglabājam pilnīgu konfidencialitāti.
Strādājam efektīvi, dinamiski un radoši.
Pēc nepieciešamības veicam kandidātu novērtēšanu un sniedzam 3 – 5 mēnešu garantiju.
Stingri ievērojam biznesa ētiku – nekad nepārvilinām piesaistīto kandidātu uz citu uzņēmumu.
Esam piesaistījuši labākos savas nozares speciālistus un augstākā līmeņa vadītājus dažādiem Latvijas uzņēmumiem.

Jūsu uzņēmumā ir nepieciešams nozares labākais speciālists? 

Sazinieties ar mums, lai jau vairāk aprunātos par aktuālo amatu un to, kā mēs varam Jums palīdzēt atrast labāko ekspertu vai speciālistu!